Disclaimer

Disclaimer 2018

Inhoud
De door Volaris verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Volaris kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Volaris en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Volaris aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Volaris worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Volaris.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Volaris omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Hoe kunnen we je vandaag helpen?

Heb je een vraag of hulp nodig bij het maken van een nieuwe site of een AdWords campagne?

Onze oude website heeft ons veel geld gekost, maar standaard functies functioneerde gewoon weg niet. Zelfs het contact- formulier kwam bij ons niet eens niet aan. Internetbureau Volaris heeft ons binnen enkele dagen van een schitterende website voorzien.

G. Goos
Directie, Argo Schoonmaakservice